logo UR logo WIPiE
Strona główna
Studia podyplomowe
Zarządzanie Badaniami Naukowymi
Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii
Szkolenia specjalistyczne
Zarządzanie Transferem Technologii
Rekrutacja
Aktualności
Kontakt

.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie transferem technologii

Dla kogo

Szkolenia specjalistyczne są skierowane do kobiet i mężczyzn – pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki (z wyłączeniem przedsiębiorców) mających swoją siedzibę na terenie RP. Szkolenia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą podnieść, uzupełnić lub dostosować swoje kwalifikacje zawodowe. Słuchaczem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy magistra.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EFS