logo UR logo WIPiE
Strona główna
Studia podyplomowe
Zarządzanie Badaniami Naukowymi
Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii
Szkolenia specjalistyczne
Zarządzanie Transferem Technologii
Rekrutacja
Aktualności
Kontakt

.

  Wiedza i doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie pt.: "Wiedza i doświadczenie - podstawa komercjalizacji badań". Program ten został opracowany przez zespół specjalistów naszej uczelni na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości nauki w rozwoju gospodarczym.

Zrób krok w kierunku podwyższenia swoich kwalifikacji i przyjdź do nas.

Projekt został zakończony !


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EFS
stat4u